پیامبر اکرم (ص) :هر گاه در برادر (دينى) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش: حيا، امانتدارى و راستگويى.
پنج شنبه 2 آذر 1396

آخرین اخبار هیأت

ویترین